můžeme se

pod to podepsat

Vyučil jsem se strojním mechanikem, z nedostatku příležitostí. Po té jsem si dostudoval průmyslovku a později vystudoval v Olomouci vysokou školu teologickou, Křesťanská výchova. V té době jsem pouze maloval, verše jsem začal sice psát už na základní škole, ale ty takové opravdové až na vysoké.

Tehdy se něco probudilo a od té doby píši pravidelně. Napsal a vydal jsem jednu knihu, Ve stínu slov. Další se chystám vydat.

Marné čekání

 

Marné čekání

je jako zatmění,

když hvězdy

přestanou svítit.

Když oči u

navené nevidí

žádný úsvit.

 

Jako když duše

svůj cit ztratí

a tápe ve smyslech

chaoticky roztroušených

po celém těle.

 

Potom jen zklamání

je to co zůstane.

Z dlouhého čekání

z marného soužení.

 

Potom jen stopy

v srdci tajícím

jako jizvy na dlani

otevřené krvácí a bolí.

Než se zcela zacelí

novou vlnou čekání.

 

Marné čekání

je jako mlha

co štěstí ze setkání zakrývá.

Galerie

Vytvořilo Studio Creatio v roce 2015

Papyro - stránky sami zdatných autorů vydávajících si knihy převážně vlastním nákladem. a podpora začínajících spisovatelů