můžeme se

pod to podepsat

Jan Kameníček je český scénárista a spisovatel. Pro jeho mladou tvorbu byly charakteristické životopisné povídky a rozhlasové hry ze světa hudby. V jeho knižní tvorbě naopak postupně převažuje stylizované modelové podobenství současného světa. Literární vědec František Kautman proto Jana Kameníčka už před lety prozíravě zařadil do kategorie spisovatelů kafkovského typu.

 

 

 

Původně vystudoval Střední průmyslovou školu stavební. Posléze však také na Pražské konzervatoři absolvoval obor violoncello, což určilo Kameníčkovo další směřování. Po absolutoriu na konzervatoři Jan Kameníček nastoupil do Československého rozhlasu. Už za rok se ale pro široký tvůrčí potenciál osamostatnil. Od roku 1980 tak Jan Kameníček až doposud působí ve svobodném povolání.

Vytvořilo Studio Creatio v roce 2015

Papyro - stránky sami zdatných autorů vydávajících si knihy převážně vlastním nákladem. a podpora začínajících spisovatelů