můžeme se

pod to podepsat

Narodil jsem se v roce 1975 v Tanzanii na východě Afriky. Mé první vážné pokusy s psaním přišly na střední škole v Mwanze, kde jsem pracoval pro školní časopis.

Z rodinných důvodů jsem nepokračoval v dalším studiu, avšak vzdělání jsem si doplnil o devět let později, kdy jsem vystudoval počítačové a informační technologie na školách v Tanzanii a Botswaně. Dálkově jsem dokončil studium podnikání a managementu u Cambridge International College. Od roku 2006 jsem pracoval u místního mobilního operátora, otevřel jsem internetovou kavárnu a později se stal koordinátorem českého Občanského sdružení Bez mámy, kde jsem čtyři roky pomáhal sirotkům v Tanzanii.

Má první kniha Mytický otec byla publikována v roce 2014, nejdříve v Tanzanii, v anglickém znění, a o rok později v České republice, v českém vydání. Kromě psaní knih také kreslím a píšu články ve svahilštině pro tanzanský internetový deník. Žiji a pracuji ve Frýdku-Místku.

 

Rozhodl jsem se psát knihy, protože mnoho Evropanů má špatné informace o africkém kontinentu, lidech a kultuře. Chtěl bych lidem ukázat jaká je realita.

Mytický otec

Snad u nikoho z našich běžných čtenářů v knihovně nenalezneme žádnou publikaci, jejíž autor by pocházel z Tanzanie. Subsaharská Afrika, její kultura, obyvatelé či realita tamějšího života jsou našim zvyklostem přece jen příliš vzdálené. Tato kniha o mém vlastním životě je vlastně osobitým dobrodružným příběhem, začínajícím v hliněné chýši bez elektřiny a vody a po mnoha pro vás až neuvěřitelných peripetiích končícím u podnikatelských aktivit s IT technologiemi.

Jednoduchý a prostý jazyk vyprávění podtrhuje autentičnost zážitků, příhod a prožitků, které v dnešní Evropě už nezažijete. Zajisté vám tato kniha přispěje i k orientaci o soudobých problémech, kterými africká realita stále více tu evropskou ovlivňuje.

 

Ztraceni

Silný příběh rodiny, která se řízením osudu dostane do bezvýchodné životní situace. Z malého chlapce se stane bez vlastního přičinění ze dne na den sirotek a následně i migrant. Zažije to, co v mnohých z afrických zemích není nic až tak neobvyklého. Nevzdá se ale a v nejtěžší situaci bojuje ze všech sil. Oporou mu jsou jen kamarádi, které potká na ulici. I jeho matka prožívá snad nejhorší období svého života. Ztratila muže a následně i syna. Pro všechny z nás nepředstavitelná muka nejistoty. I když se jedná o příběh jedné rodiny, v mnohém bychom jej mohli zobecnit i na mnohé další ze současné africké reality. Kniha je doplněna mými originálními ilustracemi s africkou tématikou.

 

Galerie

Vytvořilo Studio Creatio v roce 2015

Papyro - stránky sami zdatných autorů vydávajících si knihy převážně vlastním nákladem. a podpora začínajících spisovatelů